Actievoorwaarden winactie adventskalender 2022

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de adventskalender 2022 van Van der Valk International.
 2. De winactie loopt van 1 december 2022 t/m 24 december 2022
 3. Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met onderstaande actievoorwaarden.
 4. Deelname is mogelijk door in te schrijven voor de nieuwsbrief via de website www.deleuksteadventskalendervannederland.nl
 5. Medewerkers van Van der Valk International zijn uitgesloten van deelname.
 6. Deelname is gratis.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of Belgiƫ. Deelnemers onder de 18 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van hun ouders. Alle andere Deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Van 1 december 2022 t/m 24 december 2022 wordt er iedere dag een winnaar gekozen. De winnaars worden door Van der Valk International geselecteerd en zullen persoonlijk benaderd worden via e-mail. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 9. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar met voor- en achternaam bekend worden gemaakt via de social media kanalen van Van der Valk International en/of de betreffende Van der Valk hotels.
 10. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 11. De prijs aan personen jonger dan 16 jaar wordt enkel uitgekeerd bij toestemming van de ouders of voogd.
 12. Van der Valk International en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 13. Van der Valk International is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 14. Van der Valk International behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.
 15. Eventuele kansspelbelasting zal voor rekening zijn van Van der Valk International.
 16. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Van der Valk International mag de persoonsgegevens opnemen in haar eigen gegevensbestand en gebruiken voor commerciƫle doeleinden. De persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. (zie privacyverklaring).
 17. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Van der Valk International gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 18. Deelnemer heeft het recht om Van der Valk International te vragen zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.
 19. Eventuele vragen of klachten over deze winactie kunnen ingediend worden via info@deleuksteadventskalender.nl.

Privacyverklaring

Van der Valk International gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door Deelnemer ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke/digitale toestemming van Deelnemer te beschikking worden gesteld aan derden. De onderstaande rechten zijn van kracht:

 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op vergetelheid
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Download de actievoorwaarden als PDF document